Ogłoszenia niedziela 17.10.2021

 1. Zgłoszenia na przygotowanie do sakramentów: 1. Komunii oraz bierzmowania 2022 wciąż aktualne; najlepiej osobiście po Mszy św niedzielnej;
 2. Różaniec wspólnie odmawiany ma większą moc: zachęcam wiernych do udziału w tym dziele, okazja ku temu jest 1/2 godz. przed Mszą św niedzielną we wszystkich ośrodkach;
  dziękujemy męskiej grupie różańcowej z Eindhoven za udzielenie nam wsparcia w tworzeniu podobnej w Meterik;
  zapraszam braci do pójścia tym śladem; chcemy stworzyć zespół liturgiczny i modlitewny mężczyzn i chłopców (nie tylko w Meterik);
  Kobiety też się organizują jak to jest obecnie, np. w Weert można zgłaszać się do prowadzącej grupę różańcową Dagmary po dalsze instrukcje;
  w Nuth różaniec prowadzą rodziny z dziećmi;
  wszyscy dołączyć mogą do tej modlitwy a także w swoim zakresie świadczyć pomoc podczas liturgii (czytania, śpiew, tworzenie zespołów muzycznych);
  jak wspomniałem wyżej każdy z wiernych może dołączyć się do wspólnej modlitwy przed Mszą św niekoniecznie będąc członkiem grupy modlitewnej chociaż te są nam bardzo potrzebne.
 3. Liturgia w tygodniu (Meterik):
  • poniedziałek (18.10) i środa (20.10)
   • 19:30 różaniec,
   • 20:00 Msza św;
  • piątek – św. Jana Pawła II
   • 19:00 adoracja / spowiedź,
   • 20:00 Msza św.
 4. nauki dla narzeczonych trwają; kolejne spotkanie jak zawsze w niedzielę po Mszy św wieczornej w Meterik; ważne dla uczestników: spotkanie w ramach poradni dla Was (prowadzi p. Anna Borkowska) odbędzie się 07.11 godz. 16:00; obecność na tym spotkaniu jest konieczna.

ks.Bartłomiej

Comments are closed.