Katecheza dla dzieci

Katecheza dla uczniów szkolnych przygotowujących się do I. Komunii Św.

  • Meterik: katecheza dla dzieci przygotowujących sie do Sakramentów Spowiedzi i Komunii swietej – w każdą sobotę, na plebanii ,o godzinie 16.30

NIEDŁUGO PODANE ZOSTANĄ TERMINY KURSU PRZEDMAŁŻEŃSKIEGO W PARAFII METERIK.- PRZEDWIOSNIE 2023.

 

Uwaga: ponieważ podejście duszpasterskie do zagadnień wiary różni się w Holandii w zasadniczy sposób od katechezy w Polsce, należy wszystkim rodzicom wyjaśnić, że ta sytuacja powstała nie w wyniku naturalnego rozwoju lecz ogromnego kryzysu wiary w krajach zachodnich począwszy od lat 60. XX w.
Dlatego rozwiązania tutejsze nie mogą być wzorem dla Parafii Polskiej która stara się być wierna nauczaniu Kościoła według wskazań papieży a wymagania związane z życiem chrześcijańskim nie mogą zostać umniejszone wskutek pośpiechu, zmęczenia i innych trudności.
Proszę podjąć wysiłek dania dzieciom tego samego dobrego wychowania religijnego jakie sami otrzymaliście w domach i przy parafiach w Polsce, inaczej Wasze dzieci nie będą więcej dla Was pociechami ale źródłem udręki i kłopotów domowych.
Trzeba je nauczyć walki o wierność Bogu, jego przykazaniom i niepoddawaniu się ogromnym pokusom świata . Trzeba  samemu być przykładem (to zasadnicza katecheza domowa bez której parafialna nie działa!). Dlatego polecam naszą katechezę także tym dzieciom które miały już I. Komunię Św. w parafiach holenderskich ale najczęściej bez większych wymagań i wprowadzenia w praktykę spowiedzi św. czyli sakramentu pojednania ustanowionego przez Chrystusa. Podkreślam, że ta samowolka nigdy nie miała i nie ma zgody Stolicy Apostolskiej i jest wynikiem niepoważnego podejścia do wymagań wiary a ściślej jej faktycznej utraty przez liderów lokalnego Kościoła (nie zawsze księży). Możemy i powinniśmy ten błąd naprawić i pomóc dzieciom znaleźć sposób faktycznego uwalniania się od zła przez sakramentalne wyznanie grzechów, niezastąpione zresztą dla wszystkich na ziemi. Cała zaś uroczystość I. Komunii Św. ma być świętym i radosnym przeżyciem na całe życie a nie fajną imprezą na chwilę.
Jest jeszcze rzecz ogromnej wagi: ucząc dzieci modlitwy w języku ojczystym rodziców pomagamy im wiązać się z polskością w każdym wymiarze i zabezpieczamy od rozbicia tożsamości (nie wiem kim jestem i nie cenię tego) oraz zasadniczych błędów życiowych.
Polska jako wychowanie i wartość moralna to ogromna siła, nie do zastąpienia żadnymi pieniędzmi i wygodami.