Wielkanoc 2020

Drodzy!

Życzę Wam wszystkim pokoju serca który pochodzi od Zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa. Przekonujemy się obecnie dość boleśnie ale i słusznie, że pokój ten nie jest do nabycia lecz wynika z daru łaski o czym świat zapomniał. Przeżyjmy więc te dni wielkanocne pokornie wobec Boga który jest panem historii i każdego człowieka; pozwólmy by dar pokoju wniknął przez wiarę w nasze dusze i pomóżmy odnaleźć własne imię dziecka Bożego tym, którzy dotąd żyli w iluzji samowystarczalności. Niech wszyscy razem z nami przejdą od trwogi śmierci do radości nowego życia w Chrystusie; w tej wielkiej misji jaką nam tutaj Bóg wyznaczył niech nas umacnia nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego oraz cześć dla Maryi Niepokalanej, której siebie i świat w tej dziejowej godzinie na nowo zawierzamy.

Jezu ufam Tobie!

O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami którzy się do Ciebie uciekamy!

św. siostro Faustyno, św. Janie Pawle II módlcie się za nami!

Pozdrawiam serdecznie

ks. Bartłomiej

PS. Proszę o wytrwałą modlitwę za naszą parafię, Kościół i świat; do czasu kiedy dane nam będzie wspólnie podziękować Bogu za Jego miłosierdzie trwajmy mocni w wierze w kościele domowym, rodzinnym; korzystajmy z tych form modlitwy jakie są nam w tych warunkach dostępne chociaż żadna z nich nie zastąpi Mszy św przeżywanej bezpośrednio i wspólnie; może bardziej teraz docenimy ten wielki dar kiedy czasowo jest nam odebrany? Czuwajmy!

Comments are closed.