Wezwanie do wspólnej modlitwy

Ponieważ nie mamy na razie możliwości wspólnej modlitwy bezpośrednio, jednak w tym czasie próby nie możemy z niej rezygnować by nie zostać sami ze sobą w potrzebie. Dlatego serdecznie polecam Wam złączenie się w ciągu dnia na modlitwie błagalnej za świat o godz. 15:00 koronką do Miłosierdzia Bożego oraz na różańcu o godz. 20:30. W ten sposób zachowamy ducha wspólnoty zarówno w parafii jak i ojczyźnie naszej oraz na całym świecie.

Co do mnie wzywam imienia Jezusa Miłosiernego i Maryi Niepokalanej także w inne pory dnia, odprawiam Msze św sam ale w duchowej łączności z Wami. Wszyscy uczestniczymy w rekolekcjach o zasięgu światowym które najwyraźniej były ludziom potrzebne, zwłaszcza w kręgu cywilizacji zachodniej. Kraje te od szeregu dziesięcioleci odchodziły od pokornej modlitwy wobec Boga którego zepchnięto na zupełny margines życia społecznego. Ułuda samowystarczalności zbyt długo wpędzała ludzi w pychę własnej woli by mogli teraz od razu odczytać sens dziejących się wydarzeń ale szansę na podstawową pokorę wobec życia i poważniejszą niż dotąd myśl o Bogu Ojcu uzyskali na pewno. Kto z niej skorzysta może po raz pierwszy w życiu zacznie odkrywać jego sens ale musimy mu w tym pomóc przykładem naszej ufności pokładanej w Najświętszych Imionach Jezusa i Maryi. Wtedy otworzą się przed wszystkimi bramy Kościoła – wspólnoty Ciała Chrystusa gdzie każdy ma ofiarowane miejsce mocą Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania, teraz i w wieczności.

ks.Bartłomiej

Comments are closed.