WAŻNE: ograniczenia dostępności kościołów [UZUPEŁNIENIE]

Drodzy,

W związku z powracającymi ograniczeniami dostępności kościołów w Holandii: dodatkowa Msza św niedzielna w sobotę 17:30 w Meterik sprawowana będzie teraz regularnie (do odwołania) począwszy od 10.10.2020; Msze św w niedziele nadal będą odprawiane i dostępne jak zawsze w stałych miejscach;  będziemy śledzić rozwój wydarzeń;


Uzupełnienie 10-10-2020

Otrzymaliśmy informację, że Kościoły i inne związki wyznaniowe zgodziły się na ponowne ograniczenie liczby wiernych w świątyniach do 30 (trzydziestu); ma to w praktyce obowiązywać od przyszłej niedzieli 18.10; 

W związku z tym niedziela 11.10 przebiega normalnie natomiast następna jest wyzwaniem również dla naszej Parafii Polskiej; będziemy roztropnie stosować środki zaradcze wobec pandemii ale z priorytetem spraw Bożych dla których gromadzimy się na liturgii;

Tymczasem nie wprowadzam zamkniętych list uczestników, polecam jednak zaopatrzyć się (od 18.10) w okrycia dróg oddechowych na czas udziału we Mszy św, które zastosujemy w razie koniecznej potrzeby; zamiast mechanicznego odliczania uczestników możemy postarać się o efekt ochronny w sposób równie skuteczny i odpowiedzialny by każdy mógł czuć się chroniony i bez uszczerbku dla chwały Bożej, do czego również mamy prawo.

ks. Bartłomiej

Comments are closed.