Ogłoszenia parafialne – 6 października 2019

  • w niedzielę 06. października na wszystkich Mszach św wspominamy naszą patronkę św. siostrę Faustynę od Bożego Miłosierdzia. Bóg wybrał prostą i pokorną służebnicę Pańską z ludu polskiego by przypomnieć światu o swojej nieskończonej miłości, zbyt często odrzucanej i lekceważonej. Słowa przekazane siostrze Faustynie i obraz Jezusa Miłosiernego znane są w całym chrześcijańskim świecie podobnie jak postać papieża JP II który zaniósł to orędzie na krańce ziemi.
  • w poniedziałek 07. października w dzień Matki Bożej Różańcowej pamiętajmy o tej szczególnej modlitwie. W Meterik o 19:00 pomodlimy się na różańcu wspólnie, następnie przed Najświętszym Sakramentem a o 20:00 na Mszy św.
  • w przyszłą niedzielę 13. października przywitamy Matkę Bożą w Jej fatimskim wizerunku w każdej stronie naszej parafii. Jeśli warunki pozwolą poniesiemy ją w procesji wokół kościoła nawiązując do wydarzeń tego dnia w samej Fatimie gdzie gromadzą się wierni z całego świata na uroczystościach kończących kolejną rocznicę objawień (13. dzień miesiąca od maja do października). Orędzie fatimskie wciąż jest aktualne i włączamy się w powszechną modlitwę z nim związaną.
  • narzeczeni rozpoczną swoje przygotowanie do sakramentu małżeństwa w niedzielę wieczorem 13. października w Meterik na Mszy św o 17:30 i po niej. Dalszy program to cotygodniowe spotkania w tym samym czasie i miejscu do 17. listopada.
  • również 13. października modlimy się o odpowiedzialne i mądre decyzje naszych rodaków w kraju i zagranicą w sprawie dalszych losów Polski; niech wiara prowadzi nas do obrony tych wartości którymi się szczycimy z historii: Bóg, honor, ojczyzna i rodzina; walczymy obecnie nie na barykadach ale w sercach i głowach co jest równie trudne i wymagające. Tworząc razem Kościół nie mieszamy się do polityki tylko w niej sumiennie uczestniczymy i to nas odróżnia od innych.
    Punkt wyborczy będzie czynny w tym dniu także w Meterik. Rejestracja do 10. października według wskazówek na stronie internetowej ambasady polskiej.

Comments are closed.