Ogłoszenia na tydzień 22-28 marca 2020 [AKTUALIZACJA] oraz na tydzień 29.03-04.04

 1. Msze św niedzielne decyzją biskupów nie odbędą się zarówno 22 jak i 29 marca na terenie całego kraju.
 2. Decyzja episkopatu Niderlandów z piątku 27.03 rozszerza zakres zawieszenia czynności liturgicznych również na udzielanie wiernym Komunii św poza Mszą św. (za wyjątkiem poważnie chorych). Dlatego też w najbliższą niedzielę 29.03 nie będzie ona udzielona w kościołach gdzie zwykle sprawowana była Msza św w języku polskim. Pozostaje możliwość spowiedzi św. do czego w obecnym czasie szczególnie zachęcam: pojednajmy się z Bogiem! Sakrament pojednania będzie sprawowany w następującym porządku:
  niedziela:

  • Nuth 12:00-13:00
  • Weert 15:00-16:00
  • Meterik 17:30-19:00. W tym czasie wystawienie Najświętszego Sakramentu w monstrancji i adoracja

  w tygodniu w Meterik 20:00-21:00. Kościół otwarty od 18:00. Wystawienie Najświętszego Sakramentu 19:30-21:00

  Zachowajmy odstępy 2 m. Spowiedź św. możliwa  zarówno w konfesjonale jak i w zakrystii w zależności od sytuacji. Szerszy komentarz w tej sprawie oraz wydarzeń w Kościele i świecie niebawem. Pozostańmy wierni i ufni w Boże Miłosierdzie. Zachęcam do korzystania z transmisji Mszy św. w sanktuariach polskich.

 3. W tygodniu w Meterik kościół otwarty w godz. 18:00-21:00. Adoracja Najświętszego Sakramentu w monstrancji i spowiedź św od 20:00. Nie będzie niestety wspólnej drogi krzyżowej w piątek ale można odprawiać ją indywidualnie w każdy dzień. Zachowujemy odstęp między sobą min. 2 m, także przy stacjach drogi krzyżowej i w kolejce do konfesjonału (zajmujemy wtedy co drugą ławkę). Obowiązują wszystkie zalecenia epidemiologiczne. Bezwarunkowo należy pozostać w odosobnieniu domowym jeśli występują objawy chorobowe bądź przeczuwamy taki stan.
 4. Komunię św. powinniśmy w tym czasie przyjmować na dłoń i ze czcią podjąć do ust. Chrystus eucharystyczny nigdy nie jest rozsadnikiem choroby ale ręka kapłana komunikującego do ust kolejnych wiernych niestety już może taką być. Jest to sytuacja wyjątkowa i proszę ją uwzględnić.
 5. Pamiętajmy, że zagrożenie zdrowia jest obecnie naprawdę poważne, dlatego wszyscy czasowo zwolnieni zostaliśmy z obowiązku niedzielnej Mszy św i nie zachodzi konieczność jej uzupełnienia w tygodniu. Podejmij więc roztropną i samodzielną decyzję w tej materii zwłaszcza będąc osobą starszą, rodzicem/opiekunem dzieci. Również gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że miałeś kontakt bezpośredni z osobą chorą bądź sam czujesz się źle – zostań w domu. W tym wypadku o wartości naszego uczestnictwa we Mszy św nie decyduje tylko nasze pragnienie ale po pierwsze roztropna troska o bliźniego. Dyspensę od udziału we Mszy św powinniśmy jednak przeżywać nie jako łatwe zwolnienie ale jako eucharystyczny post zmierzający ku jeszcze większemu jej pragnieniu. Czuwajmy, pokutujmy i bądźmy gotowi na przyjście Pana, On nas zranił On też uleczy.

Comments are closed.