Ogłoszenia na tydzień 17-23 maja 2020 r.

Chociaż w maju nie możemy jeszcze oficjalnie oddać Bogu chwały podczas wspólnej świątecznej Mszy św to jednak trwajmy na modlitwie która jest możliwa, zwłaszcza odmawiając różaniec. Łączmy się rozważając z Maryją tajemnice życia Chrystusa Pana, broniąc się w ten sposób przed rozproszeniem i zniechęceniem; niech pomnoży się nasza modlitwa osobista i wspólna w domach w oczekiwaniu na pełne i właściwe świętowanie Dnia Pańskiego.

W kościołach mamy okazję adorować Najświętszy Sakrament i rozważać różańcowe tajemnice:

 • niedziela 17.05.:
  • Nuth 12:00-13:00
  • Weert 15:00-16:00
  • Meterik 17:30-19:00

  (kościół w Venlo niestety jest teraz zamknięty)
  okazja do spowiedzi św. w tym czasie

 • w tygodniu w Meterik różaniec i adoracja Najświętszego Sakramentu 19:30-21:00:
  • poniedziałek 18.05 (modlimy się za przyczyną św. Jana Pawła II w setną rocznicę jego urodzin)
  • środa 20.05
  • czwartek 21.05 (Wniebowstąpienie Pańskie)

Wierzę głęboko, że zjednoczeni w modlitwie różańcowej wyprosimy potrzebne łaski przemiany serc dla nas i całego świata. Czuwajmy! Alleluja!

ks. Bartłomiej

Comments are closed.