Ogłoszenia 05.09.2021

  1. Razem z całym kościołem w Polsce przygotowujemy się do uroczystej beatyfikacji (12.09.2021) wielkich postaci ubiegłego wieku: kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia oraz matki Czackiej, założycielki zakładu dla dzieci niewidomych w Laskach k/Warszawy. Należą do najwybitniejszych postaci minionego wieku i chyba nie zdajemy sobie do końca sprawy jak dalece ich heroiczne życie wpłynęło na nasze trwanie przy Bogu: dlaczego Kościół na Zachodzie załamał się pod własnym ciężarem a w Polsce w tym samym czasie przetrwał i rozwinął się wydając wielu świętych, znanych i nie znanych; odpowiedzi na to intrygujące pytanie możemy szukać m.in. studiując ich biografie i pisma (oferta sprzedaży po Mszach niedzielnych zapewniona) do czego bardzo Was zachęcam; jest to świetne źródło motywacji do trwania w wierze która w ich życiu wydała tak wspaniałe owoce. Warto poznać drogę ich życia i przekonać się, że chodzili po tej samej ziemi co my ale zawierzając się do końca Jezusowi i Maryi. Teraz nasza kolej.
  2. Szkoła Polska w Meterik rozpoczyna nowy rok szkolny w sobotę 11.09 o 14:30 wspólną katechezą w kościele; następnie zajęcia w budynku szkoły powszechnej i powrót na Mszę św (niedzielną) o 17:30. Sprawa edukacji młodego pokolenia zawsze jest pierwszoplanowa, czym nasycą się dusze w młodości tym żyć będą w wieku dojrzałym; dziękuję wszystkim którzy chętnie angażują się w to wspólne dzieło pedagogiczne; chcemy przywrócić dzieciom i młodzieży dziedzictwo wiary i kultury pokoleń wyśmiewane przez bezwstydny świat współczesny; Nie tylko pomagamy poznać ojczyste słowa ale też przywrócić ich właściwe znaczenie: miłość, wolność, przyjaźń, rodzina, prawda i wiele innych fundamentalnych pojęć bez których nie ma rozwoju osobistego i szczęścia.
    Zapisy do szkoły (język polski, historia ojczysta i geografia, katecheza – m.in. komunijna i dla bierzmowanych) możliwe w tym dniu i w ciągu września; zapraszamy!
  3. W środę wspólny różaniec w Meterik o 19:30; modlić się będziemy za ojczyznę i świat dziękując Bogu za nowych błogosławionych.

Comments are closed.