Katecheza dla młodzieży

Katecheza dla młodzieży uczącej się i pracującej: planujemy w sezonie 2017/18 zajęcia przygotowujące do sakramentu bierzmowania oraz cykl spotkań informacyjnych łączących duchowość z odpoczynkiem w gronie polskich rówieśników – dla wszystkich młodych.

Sakrament bierzmowania będzie można przyjąć w roku 2018 (październik) i służą temu katechezy dla kandydatów w następujące soboty (mszą św. o godz. 18.00 po której nastąpi katecheza na plebanii i zakończenie ok 20.15) 14.10; 28.10; 11.11; 25.11; 09.12 (program na 2018 podam później). Zgłoszenia osobiście bądź drogą mailową z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia, nr telefonu, kontaktu mail, adresu pocztowego w Holandii. Na poczet podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz księgi Pisma Świętego potrzeba zarezerwować 50,- euro;

Katechezy do bierzmowania rozpoczniemy jednak wcześniej udziałem w spotkaniu formacyjnym 30.09. które poprowadzi ks. Mariusz Sokołowski SChr z Polski (w programie część duchowa z konferencją, rozmową w grupie i Mszą św. oraz część rekreacyjna z ogniskiem, śpiewem pieśni narodowych i tematem z naszej historii). Zaproszona jest młodzież bierzmowana w ubiegłych latach bądź też nie mająca do tej pory kontaktu z grupami przy parafii, ucząca się i pracująca. Takie narodowe spotkanie w duchu wiary jest niezwykle potrzebne młodzieży pozbawionej środowiska ojczystego i głębszych kontaktów z polskimi rówieśnikami. Rozpoczniemy o godz. 15.00 a zakończymy ok 21.00 przy ognisku. W sezonie planujemy 3-4 podobne wydarzenia.

Ministranci i lektorzy, chłopcy i mężczyźni pełnią szczególną służbę wobec wszystkich wiernych, zachęcam więc i proszę o pomoc przy ołtarzu w niedzielę kiedy zbieramy się wszyscy razem. Już po I. Komunii św można ubrać albę i iść dalej za Panem Jezusem obecnym w liturgii. Można też zacząć tę przygodę i w wieku późniejszym. Przyjaźń zawarta w ten sposób z Bogiem i w grupie braterskiej ma bardzo mocne podstawy i jest dobrą szkołą życia. Czynności lektorskie i śpiew mogą wykonywać także dziewczęta i kobiety a wszyscy powinni wykazać się dyscypliną i wytrwaniem.

Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy w przygotowaniu i prowadzeniu tych wydarzeń, pragnących się przydać w dziedzinie muzycznej (schola dziecięca i młodzieżowa) pedagogicznej (nauczyciel bądź pomocnik wolontariusz w szkółce polskiej w Meterik) organizacyjnej w pracy z młodzieżą, podczas spotkań i pielgrzymek. Każdy otrzymał swój dar od Boga i może się nim podzielić.