Katecheza dla młodzieży

 

Ministranci i lektorzy, chłopcy i mężczyźni pełnią szczególną służbę wobec wszystkich wiernych, zachęcam więc i proszę o pomoc przy ołtarzu w niedzielę kiedy zbieramy się wszyscy razem. Już po I. Komunii św można ubrać albę i iść dalej za Panem Jezusem obecnym w liturgii. Można też zacząć tę przygodę i w wieku późniejszym. Przyjaźń zawarta w ten sposób z Bogiem i w grupie braterskiej ma bardzo mocne podstawy i jest dobrą szkołą życia. Czynności lektorskie i śpiew mogą wykonywać także dziewczęta i kobiety.

Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy w przygotowaniu i prowadzeniu tych wydarzeń, pragnących się przydać w dziedzinie muzycznej (schola dziecięca i młodzieżowa) pedagogicznej (nauczyciel bądź pomocnik- wolontariusz w szkółce polskiej w Meterik) organizacyjnej w pracy z młodzieżą, podczas spotkań i pielgrzymek. Każdy otrzymał swój dar od Boga i może się nim podzielić.