Katecheza dla dorosłych

Katecheza dla dorosłych - oferta odnowy wiary i rozwoju osobistych relacji z Chrystusem poprzez udział w wydarzeniach/kursach grupy Galilea która jest katolicką wspólnotą odnowy życia chrześcijańskiego powstałą w Polsce w duchu i dla celów nowej ewangelizacji w wierności nauczaniu Kościoła.

Modlimy się razem na Eucharystii a także w domach prywatnych by we wspólnocie dzielić się odzyskaną radością wiary i nadzieją zmartwychwstania.
Kursy i spotkania pomagają nam prowadzić bracia i siostry z polskiej parafii w Wiedniu a w całość włącza się i prowadzi duszpasterz – proboszcz parafii. Chodzi o doświadczenie żywej wiary, również charyzmatyczne, wzrastanie w niej przez udział w stałej formacji i życiu wspólnoty oraz dzielenie się Chrystusem na zewnątrz by dać Nowe Życie innym.

Niezależnie czy masz za sobą udział w jakiejś grupie odnowy czy też nie Galilea jest darem Bożym dla każdego.

Niebawem podamy terminy kursów w parafii ale już teraz zapraszamy na spotkania domowe.