Archive for Październik 6th, 2019

Ogłoszenia parafialne – 6 października 2019

w niedzielę 06. października na wszystkich Mszach św wspominamy naszą patronkę św. siostrę Faustynę od Bożego Miłosierdzia. Bóg wybrał prostą i pokorną służebnicę Pańską z ludu polskiego by przypomnieć światu o swojej nieskończonej miłości, zbyt często odrzucanej i lekceważonej. Słowa przekazane siostrze Faustynie i obraz Jezusa Miłosiernego znane są w całym chrześcijańskim świecie podobnie jak postać [...]