O Parafii

Witamy na stronie Parafii pw. Św. Faustyny Kowalskiej w Meterik.

Proboszczem Parafii ( od 1.12.2022 roku) jest Ks. Czesław Margas, Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii (TChr.)

Kontakt z duszpasterzem:
UWAGA  !!! NOWY NUMER TELEFONU STACJONARNEGO : 077  22  23  087    (najlepiej od wtorku do piątku ,w godz. 9-12)

W pilnych sprawach 06.19.17.84.79( ks. Cz.Margas)

Parafialny e-mail:                   czeslawmargas@gmail.com

Kontakt z sekretarzem Parafii, panią  Krystyną Górską:
tel.: +31 630 981 506
e-mail: sekretarz@faustyna.nl

NUMER KONTA PARAFIALNEGO:

 NL66RABO 013 013 33 88

NASZE KOŚCIOŁY,W KTÓRYCH ODPRAWIAMY NIEDZIELNE MSZE ŚW. W JĘZYKU POLSKIM:

1.METERIK,SCHADIJKERWEG 2.Kościół pw. Sw. Jana Ewangelisty.Msze w każdą sobotę o godz. 17.30 ( jest to juz Msza sw. niedzielna)i w każdą niedzielę o godz. 18.00.

2.HOUT BLERICK, KERKPLEIN 5. Kosciół pw. Sw. Józefa. Msza w każdą niedzielę o godz. 9.00

3.BRUNSSUM ,SCHILDSTRAAT 44. Kościół pw. sw. Barbary.Msza sw. w każdą niedzielę o godz. 12.00

4. WEERT,BOSHOVERWEG 58. Kościół pw. Sw. Oda.  Msza sw. w każdą niedzielę o godz. 15.00

W KAŻDYM KOŚCIELE,PÓŁ GODZINY PRZED MSZĄ ŚW.,JEST OKAZJA DO SKORZYSTANIA ZE SPOWIEDZI ŚW.

UWAGA – W KAŻDĄ SOBOTĘ ZAMIESZCZANE SĄ AKTUALNE OGŁOSZENIA PARAFIALNE ,W PIONOWEJ KOLUMNIE PO PRAWEJ STRONIE ,ZATYTUŁOWANEJ -    OSTATNIE WPISY. 

ZACHĘCAM DO ZAGLADANIA DO OGŁOSZEŃ.

SĄ ONE TAKŻE ZAMIESZCZANE NA FB PARAFIA POLSKA METERIK


Ogłoszenia


Drodzy! Rok Pański AD 2021 wiąże się z oczekiwaniami stabilizacji czego wszystkim Parafianom życzę, jednak lekcja życia jaką odbieramy wszyscy nie może ograniczyć się tylko do spraw ekonomicznych; obecnie okazuje się wyraźniej i powszechnie konieczność powrotu do fundamentu którym jest Chrystus żyjący na wieki; czy świat zrozumie, o co Bogu chodzi w tej dziejowej godzinie? Trwajmy w wierze i szukajmy na nowo drogi do Eucharystii gdzie niezmiennie od wieków On karmi nas swoim Słowem i Ciałem. Niech mi będzie wolno też podziękować Wam wszystkim, którzy zadbaliście także o utrzymanie parafii w tej trudnej sytuacji; dzięki waszej wierze i ofiarności nasz budżet 2020 zamknął się bez deficytu: złożył się na to znaczny wzrost ofiar przekazanych na konto jak też wcale nie pomniejszona taca niedzielna (przy mniejszej liczbie uczestniczących w liturgii). Jeżeli ten stan rzeczy się utrzyma – do czego bardzo zachęcam – również w roku bieżącym Parafia Polska pw. św. Faustyny będzie mogła spełnić swoje zadania. Bardzo dziękuję i proszę o dalsze wsparcie naszej wspólnej sprawy, dzieła Bożego. ks.Bartłomiej

Numer konta Parafii: NL66RABO0130133388

Msza św. w intencjach podanych przez wiernych odprawia się codziennie w godzinach porannych. Proszę nadsyłać treść intencji drogą mail – otrzymamy powiadomienie o czasie jej sprawowania. Wszystkie wcześniej zamówione intencje które nie mogły być odprawione publicznie dołączam do obecnych i zapewniam o ich realizacji (gdy będzie to możliwe wrócimy do nich w normalnym trybie niedzielnym). Kapłan podejmuje intencje wiernych i włącza je w sprawowane misterium Chrystusa które ma wartość nieskończoną. Bóg sam według swej zbawczej woli rozdziela owoce tej Ofiary. Dołączone do intencji stypendium mszalne proszę przekazywać na konto parafii. Bóg zapłać!