O Parafii

Witamy na stronie Parafii pw. Św. Faustyny Kowalskiej w Meterik.

Proboszczem Parafii jest Ksiądz Bartłomiej Małys S.Chr.

Kontakt z duszpasterzem:
tel.: 0-77 398 86 00 (najlepiej wt-pt godz. 10-13)
e-mail: b.m.schr@hotmail.com

Kontakt z sekretarzem Parafii, p. Krystyną Górską:
tel.: +31 630 981 506
e-mail: sekretarz@faustyna.nl


Ogłoszenia


Drodzy!

Rok Pański AD 2021 wiąże się z oczekiwaniami stabilizacji czego wszystkim Parafianom życzę, jednak lekcja życia jaką odbieramy wszyscy nie może ograniczyć się tylko do spraw ekonomicznych; obecnie okazuje się wyraźniej i powszechnie konieczność powrotu do fundamentu którym jest Chrystus żyjący na wieki; czy świat zrozumie, o co Bogu chodzi w tej dziejowej godzinie? Trwajmy w wierze i szukajmy na nowo drogi do Eucharystii gdzie niezmiennie od wieków On karmi nas swoim Słowem i Ciałem.

Niech mi będzie wolno też podziękować Wam wszystkim, którzy zadbaliście także o utrzymanie parafii w tej trudnej sytuacji; dzięki waszej wierze i ofiarności nasz budżet 2020 zamknął się bez deficytu: złożył się na to znaczny wzrost ofiar przekazanych na konto jak też wcale nie pomniejszona taca niedzielna (przy mniejszej liczbie uczestniczących w liturgii). Jeżeli ten stan rzeczy się utrzyma – do czego bardzo zachęcam – również w roku bieżącym Parafia Polska pw. św. Faustyny będzie mogła spełnić swoje zadania. Bardzo dziękuję i proszę o dalsze wsparcie naszej wspólnej sprawy, dzieła Bożego.

ks.Bartłomiej

Numer konta Parafii:
NL66RABO0130133388

Msza św. w intencjach podanych przez wiernych odprawia się codziennie w godzinach porannych. Proszę nadsyłać treść intencji drogą mail – otrzymamy powiadomienie o czasie jej sprawowania. Wszystkie wcześniej zamówione intencje które nie mogły być odprawione publicznie dołączam do obecnych i zapewniam o ich realizacji (gdy będzie to możliwe wrócimy do nich w normalnym trybie niedzielnym). Kapłan podejmuje intencje wiernych i włącza je w sprawowane misterium Chrystusa które ma wartość nieskończoną. Bóg sam według swej zbawczej woli rozdziela owoce tej Ofiary.

Dołączone do intencji stypendium mszalne proszę przekazywać na konto parafii. Bóg zapłać!